Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Retningslinjer og indsatser Tønder Kommunes indsatser i hele IO

Tønder Kommunes indsatser i hele IO

Vi vil indenfor indsatsområdet (IO) udføre forskellige indsatser overfor mulige forureningskilder for at beskytte grundvandet.

Det er vores opgave gennem indsatsplanen at sikre rent grundvand ved at udarbejde og gennemføre indsatser indenfor IO. Derfor har vi udarbejdet forskellige indsatser som vi skal  udføre i IO udenfor og indenfor vandværkernes indvindingsoplande.

De indsatser, som Tønder Kommune vil udføre fremgår på denne side som tabelform. Du kan læse mere om indsatsemnerne ved at vælge emnerne til venstre på siden. Under beskrivelsen af indsatser i vandværkernes indvindindingsoplande er Tønder Kommunes indsatser beskrevet særskilt for det enkelte vandværk.

Forkortelser i tabellen: VV = Vandværk, TK = Tønder Kommune, IVO = Indvindingsopland,
VVB = Vandværksboringer og IO = Indsatsområde 

Indsats

Hvor

Tidshorisont

Anden myndighed
Bliver bedt om at opprioritere deres grundvandsopgaver, og orienteret om ulovlige forhold, som de administrerer

IO

Løbende

BNBO
Vi vurderer om BNBO skal udlægges

VVB

2016/2017

Information fra kommunen
Vi informerer borgere om grundvandsvenlig adfærd

IO

Løbende

Kommunens overvågning
Kontrol af nitratudvaskning fra rodzonen og forekomsten af udvalgte forurenende stoffer i grundvandet

IO  VVB

Én gang årligt
Løbende

Skovrejsning
Arbejde for skovrejsning

IO

 2016 - 2020

Tilsyn med boringer og brønde
Differentieret tilsyn med boringer og brønde

IO

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde
Kendte ubenyttede boringer og brønde bliver sløjfet

IO

2016 - 2019

Opfølgning
Status for indsatser bliver fremlagt for koordinationsforum

IO

Hvert år
1. gang 2017

Revision
Vurdering af behov for revision af planen

IO

Hvert 5. år
1. gang 2022

Til toppen af siden 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.