Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Retningslinjer og indsatser Særlige retningslinjer for administration i indsatsområdet

Særlige retningslinjer for administration i indsatsområdet

Der er udarbejdet særlige retningslinjer for at beskytte grundvandet i indsatsområdet.

Udover lovgivningen og de generelle retningslinjer, der fremgår af andre planer, og lovgivningen, og som gælder for hele Tønder Kommune, er der udarbejdet særlige retningslinjer til beskyttelse af grundvandet inden for indsatsområdet (IO) i Tønder,  Løgumkloster m.fl.

Boringer
Vi giver ikke tilladelse til etablering af nye markvandingsboringer eller fornyelse af eksisterende markvandingstilladelser i vandværkernes indvindingsoplande, hvis de er i konflikt med vandværkets indvinding. Havevandingsboringer tillades ikke indenfor IO. Lodrette jordvarmeanlæg (i boringer) tillades som udgangspunkt ikke i IO udenfor vandværkernes indvindingsopland, og ikke indenfor vandværkernes indvindingsoplande. 

Miljøgodkendelser
Vi vil stille vilkår i miljøgodkendelser, der sikrer beskyttelsen af grundvandet.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.