Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Visby Vandværks indvindingsopland Vandværkets overvågning

Vandværkets overvågning

Visby Vandværk undersøger og overvåger sit råvand.

Indsats
Visby Vandværk forsøger at finde kilden til forureningen af nitrat og BAM i rentvandet. Vandværket undersøger muligheden for at udføre en moniteringsboring i vandværkets indvindingsopland. Fra moniteringsboringer og én af vandværksboringerne moniterer vandværket hvert år grundvandet for sulfat, nitrat, BAM og andre stoffer under mistanke. Herudover foretager Visby Vandværk boringskontrol fra hver vandværksboring efter vandkvalitet- og tilsynsbekendtgørelsen, som for Visby Vandværk er hvert fjerde år.

Hvis der sker en stigning i indholdet eller ny påvisning af de analyserede stoffer, finder vandværket i samråd med kommunen forklaringen og vurderer om ændringen skal føre til en revision af indsatsplanen. Bliver vandværket med tiden bekendt med nye stoffer, bliver disse inddraget i overvågningen.

Baggrund for indsatsen
Visby Vandværk har nitrat og BAM i råvandet. Værdierne er under krav til drikkevandskvalitet, men nitratindholdet er dog højt, og ser ud til at stige. Nitrat og pesticider er for vandværket en kendt trussel mod grundvandet og drikkevandet, men der kan også være stoffer, som der ikke er kendskab til. Blandt andet fra det omkringliggende boligareal, landbruget og en eventuel lokalforurening vest for vandværket, som vandværket har kendskab til.

For at sikre at Visby Vandværk fremover kan overholde kravene til drikkevandskvaliteten, bliver udviklingen af de tilstedeværende og eventuelt mulige stoffer i grundvandet fulgt. Visby Vandværk skal efter tilsynsbekendtgørelsen foretage en boringskontrol for den enkelte boring hvert femte år. En analysefrekvens på et års mellemrum vil give et bedre overblik over udviklingen for de analyserede stoffers indhold.

Tidshorisont
Analyser af sulfat, nitrat, BAM og andre stoffer under mistanke hvert år i hele planperioden. Analyser fra vandværksboringerne sker skiftevis fra én boring hvert år, og normal boringskontrol på begge boringer hvert femte år.

Til toppen af siden

 

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværksboringer, vandværkets indvindings-
opland, IO, 25 meters beskyttelseszone, pesticid analyse i boringer og dybde til nitratfront


Links

Bekendtgørelse om vandkvalitet