Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Tønder Vandværks indvindingsoplande Tønder Forsynings overvågning

Tønder Forsynings overvågning

Tønder Forsyning får fremadrettet foretaget flere analyser af deres råvand.

Indsats
Tønder Forsyning får hvert år foretaget en kontrol fra deres boringer for de stoffer, som er fundet i den enkelte boring, og de stoffer som Forsyningen har viden om bliver eller er blevet anvendt i indvindingsoplandet. Herudover følger Tønder Forsyning den analysefrekvens for boringskontrol, som de i øvrigt er pålagt efter lovgivning. 

Hvis der sker en stigning i indholdet eller påvisning af de analyserede stoffer, finder vandværket i samråd med kommunen forklaringen og vurderer om ændringen skal føre til en revision af indsatsplanen. Bliver vandværket med tiden bekendt med nye stoffer, bliver disse inddraget i overvågningen.

Baggrund for indsatsen
Der er tidligere fundet pesticider og/eller nedbrydningsprodukter fra pesticider i flere boringer. I nogle tilfælde er grænseværdien for drikkevandskvalitet ikke overholdt. Efter at boringerne er blevet renoverede (overborede), er de blevet tætnet for nedsivende overfladevand, og de seneste analyser viser ikke længere fund af hverken pesticider eller nedbrydningsprodukter deraf. Det må dog forventes, at stofferne stadig findes i det overfladenære magasiner, og det er derfor vigtigt at holde øje med, at det ikke siver ned i magasinerne, hvorfra vandværket indvinder råvandet til drikkevand. Det er derfor vigtigt at overvåge vandkvaliteten.

Tidshorisont
Analyser af stoffer sker hvert år i hele planperioden.

Til toppen af siden

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværksboringer, vandværkets indvindings-
oplande, IO, 25 meters beskyttelseszone, pesticid analyse i boringer og dybde til nitratfront


Links

Bekendtgørelse om vandkvalitet