Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Sdr. Sejerslev Vandværks indvindingsopland Vandværkets overvågning

Vandværkets overvågning

Sdr. Sejerslev Vandværk får fremadrettet foretaget flere analyser af deres råvand.

Indsats
Sdr. Sejerslev Vandværk overvåger stofferne BAM, sulfat og nitrat, samt andre stoffer, der er mistanke til.

Fra skiftevis én af vandværksboringerne får vandværket hvert år udført fuld boringskontrol.

Hvis der sker en stigning i indholdet eller ny påvisning af de analyserede stoffer, finder vandværket i samråd med kommunen forklaringen og vurderer om ændringen skal føre til en revision af indsatsplanen. Bliver vandværket med tiden bekendt med nye stoffer, bliver disse inddraget i overvågningen.

Baggrund for indsatsen
Sdr. Sejerslev Vandværk har et lidt forhøjet sulfatindhold og BAM i råvandet. Alle målte værdier er under krav til drikkevandskvalitet. Sulfat kan være et tegn på, at nitrat er på vej ned i grundvandet. Nitrat og pesticider en kendt trussel mod grundvandet og drikkevandet, men der kan også være stoffer, som der ikke er kendskab til. Blandt andet fra det omkringliggende landbrugsareal og ejendomme, der ligger indenfor vandværkets indvindingsopland.

For at sikre at Sdr. Sejerslev Vandværk fremover kan overholde kravene til drikkevandskvaliteten, bliver udviklingen af de tilstedeværende og eventuelt mulige stoffer i grundvandet fulgt. Sdr. Sejerslev Vandværk skal efter tilsynsbekendtgørelsen foretage en boringskontrol for den enkelte boring hvert fjerde år. En analysefrekvens på et års mellemrum fra indvindingsboringerne, samt monitering af udvalgte stoffer fra boring i indvindingsoplandet vil give et bedre overblik over udviklingen for de analyserede stoffers indhold i grundvandsmagasinet.

Tidshorisont
Fuld boringskontrol fra skiftevis én vandværksboring hvert år i hele planperioden.

 

Til toppen af siden

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværksboringer, vandværkets indvindings-
opland, IO, 25 meters beskyttelseszone, pesticid analyse i boringer og dybde til nitratfront


Links

Bekendtgørelse om vandkvalitet