Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Sdr. Sejerslev Vandværks indvindingsopland Kommunens overvågning

Kommunens overvågning

Vi vil følge udviklingen af udvalgte parametre i vandværkets råvand.

Indsats
Vi vil overvåge nitratudvaskningen på arealer i Sdr. Sejerslev Indvindingsopland (IO). Vi vil også følge udviklingen af udvalgte stoffer som vi har mistanke til.

Baggrund for indsatsen
Sdr. Sejerslev Vandværk har et lidt forhøjet sulfatindhold og BAM i råvandet. Alle målte værdier er under krav til drikkevandskvalitet. Sulfat kan være et tegn på, at nitrat er på vej ned i grundvandet. Nitrat og pesticider en kendt trussel mod grundvandet og drikkevandet, men der kan også være stoffer, som der ikke er kendskab til. Blandt andet fra det omkringliggende landbrugsareal og ejendomme, der ligger indenfor vandværkets indvindingsopland.

Vi vil for hvert dyrkningsår beregne nitratudvaskningen på arealerne i Sdr. Sejerslev  Vandværks indvindingsopland. Beregningerne er teoretiske og baseret på indberettede data. Vi vil ud fra beregningerne sammenholde udvaskningen af nitrat fra arealerne med råvandskvaliteten fra vandværksboringerne og moniteringsboringer. Herudover følger vi udviklingen af andre udvalgte stoffer, som der bliver analyseret for under vandværkets overvågning. Vandværket får foretaget en kontrol af udvalgte stoffer fra den enkelte vandværksboring hvert andet år, og fra moniteringsboringerne hvert år.

Ændringer af grundvandets indhold af de udvalgte stoffer vurderes hvert femte år, når indsatsplanen skal revideres. Hvis der sker en stigning i indholdet eller ny påvisning af enkelte stoffer, skal vandværket i samråd med kommunen finde forklaringen og vurdere om ændringen skal føre til en revision af indsatsplanen.

Tidshorisont
Fremadrettet. Nitratudvaskning beregnes årligt. Analyserne følges over tid.

Til toppen af siden  

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Links

Tjek din vandkvalitet

Bekendtgørelse om vandkvalitet

GEUS hjemmeside