Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Sdr. Sejerslev Vandværks indvindingsopland 25 meters beskyttelseszone

25 meters beskyttelseszone

Sdr. Sejerslev Vandværk sikrer at 25 meters beskyttelseszonen bliver overholdt.

Indsats
Sdr. Sejerslev Vandværk arbejder på at leje arealet indenfor beskyttelseszonen.

Baggrund for indsatsen

Ved at indgå lejeaftale(r) med lodsejere, der ligger indenfor 25 meters beskyttelseszonen, sikrer vandværket, at zonens bestemmelser bliver overholdt.

Der står i Miljøbeskyttelsesloven, at der omkring indvindingsboringer til almene vandværker skal indføres beskyttelseszoner på 25 meter, så grundvand og drikkevand sikres mod forurening nær boringerne. Beskyttelseszonen omfatter erhvervsmæssig og offentlig anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål, men private hus- og haveejere er ikke omfattet af zonens bestemmelser.

NaturErhvervstyrelsen skal føre tilsyn med 25 m beskyttelseszonen for vandværksboringer og indskærpe ulovlige forhold eller påbyde de grundvandstruende forhold tilendebragt. Opfølgning på det indskærpede eller påbudte forhold skal ligeledes varetages af NaturErhvervstyrelsen.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværksboringerne, vandværkets indvindings-
opland, IO og 25 meters beskyttelseszone


Links

Naturstyrelsens hjemmeside om  25 m beskyttelseszonen