Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Østerby-Gærup Vandværks indvindingsopland Vandværkets overvågning

Vandværkets overvågning

Østerby-Gærup Vandværk får fremadrettet foretaget flere analyser af deres råvand.

Indsats
Østerby-Gærup forsøger at finde kilden til forureningen af nitrat og BAM i rentvandet, og overvåger stofferne, samt andre stoffer, der er mistanke til. Vandværket udfører en moniteringsboring på vandværksgrunden. Fra moniteringsboring og én af vandværksboringerne moniterer vandværket hvert år grundvandet for sulfat, nitrat og BAM og andre stoffer under mistanke. Herudover foretager vandværket boringskontrol fra hver vandværksboring efter vandkvalitet- og tilsynsbekendtgørelsen, som for Østerby-Gærup Vandværk er hvert fjerde år.

Hvis der sker en stigning i indholdet eller ny påvisning af de analyserede stoffer, finder vandværket i samråd med kommunen forklaringen og vurderer om ændringen skal føre til en revision af indsatsplanen. Bliver vandværket med tiden bekendt med nye stoffer, bliver disse inddraget i overvågningen.

Baggrund for indsatsen
Østerby-Gærup Vandværk har sulfat i råvandet. Sulfat kan være et tegn på, at nitrat er på vej ned i grundvandet. Der er fundet nitrat og BAM i rentvandet, og dette kan tyde på en lokal forurening af grundvandet via installationerne fra boringer og ind i vandværket. Nitrat og BAM er derfor en kendt trussel mod grundvandet og drikkevandet. Herudover kan der også være stoffer, som der ikke er kendskab til.

Udover en eventuel lokal forurening ligger vandværket nær Østerby-Gærup og landbrugsarealer, hvor kvælstof, pesticider og andre forurenende stoffer kan være blevet brugt. For at sikre at Østerby-Gærup Vandværk fremover kan overholde kravene til drikkevandskvaliteten, skal udviklingen af de tilstedeværende og eventuelt mulige stoffer i grundvandet følges. Østerby-Gærup Vandværk skal efter tilsynsbekendtgørelsen foretage en boringskontrol for den enkelte boring hvert fjerde år og rentvandet hvert år.

Tidshorisont
Analyser af sulfat, nitrat og BAM i rentvand i intervaller af tre måneder i et år. Herefter almindelig vandværkskontrol. Analyser af sulfat, nitrat og BAM i råvandet fra skiftevis én boring hvert år.

Til toppen af siden

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværksboringer, vandværkets indvindings-
opland, IO, 25 meters beskyttelseszone, pesticid analyse i boringer og dybde til nitratfront


Links

Bekendtgørelse om vandkvalitet