Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Løgumgårde Vandværks indvindingsopland

Indsatser i Løgumgårde Vandværks indvindingsopland

Det er vurderet, at der ikke skal gøres en indsats for at beskytte grundvandet i Løgumgårde Vandværks indvindingsopland i denne indsatsplan.

Inden for indvindingsoplandet til Løgumkloster Vandværk er magasinet på grund af det tynde til ikke eksisterende lerdække  vurderet at have stor sårbarhed i stort set hele indvindingsoplandet. Da der også dannes grundvand inden for hele indvindingsoplandet, er hele oplandet afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Da arealanvendelsen i indvindingsoplandet er plantage og enkelte landbrugsarealer, er der indenfor NFI ikke udpeget et indsatsområde (IO). Herudfra har Naturstyrelsen besluttet, at der efter Vandforsyningslovens §13 ikke skal udarbejdes indsatser i indvindingsoplandet.

Kommunen eller vandforsyningen har mulighed for at udarbejde en indsatsplan for området efter Vandforsyningslovens §13 a. Det er besluttet, at der ikke skal udarbejdes en sådan plan.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværksboringen, IVO, NFI og IO (udpeget i GKO Tønder, Løgumkloster m.fl.)


Links

DGU nr. 159.1187