Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Højer Vandværks indvindingsopland Tønder Forsyning overvågning

Tønder Forsyning overvågning

Tønder Forsyning Vandværk får fremadrettet foretaget flere analyser af deres råvand.

Indsats
Tønder Forsyning får hvert år foretaget en kontrol fra deres boringer for de stoffer, som er fundet i den enkelte boring, og de stoffer som Forsyningen har viden om bliver eller er blevet anvendt i indvindingsoplandet. Herudover følger Tønder Forsyning den analysefrekvens for boringskontrol, som de i øvrigt er pålagt efter lovgivning.

Hvis der sker en stigning i indholdet eller påvisning af de analyserede stoffer, finder vandværket i samråd med kommunen forklaringen og vurderer om ændringen skal føre til en revision af indsatsplanen. Bliver vandværket med tiden bekendt med nye stoffer, bliver disse inddraget i overvågningen.

Baggrund for indsatsen
Der er tidligere fundet pesticidet 4-CPP i DGU nr. 166.548 nedbrydningsproduktet BAM i DGU nr. 116.512. Stofferne er ikke påvist i de seneste analyser, men det må dog forventes, at stofferne stadig findes i det overfladenære magasiner, og der derfor er risiko for, at dukker de op igen. Det er derfor vigtigt at holde øje med, at stofferne ikke atter bliver at finde i drikkevandsmagasinet ved at overvåge vandkvaliteten.

Tidshorisont
Analyser af stoffer sker hvert år i hele planperioden.

Til toppen af siden

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværksboringer, vandværkets indvindings-
opland, IO, 25 meters beskyttelseszone, pesticid analyse i boringer og dybde til nitratfront


Links

Bekendtgørelse om vandkvalitet