Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Højer Vandværks indvindingsopland Information fra Tønder Forsyning

Information fra Tønder Forsyning

Tønder Forsyning informerer borgere i indvindingsoplandet om grundvandsvenlig adfærd.

Indsats
Tønder Forsyning informerer borgere, der bor i vandværkets indvindingsopland, om grundvandsvenlig adfærd.

Baggrund for indsatsen
Det er vigtigt at så mange borgere som muligt har en grundvandsvenlig adfærd. Det er derfor vigtigt, at borgere i indvindingsoplande til vandværker og OSD er bevidste om, at de bor ovenpå en meget vigtig drikkevandsressource. Ved at Tønder Forsyning informerer borgerne i indvindingsoplandet om deres drikkevand i undergrunden, og at denne plan er udarbejdet for at sikre deres drikkevand i fremtiden, er det muligt, at borgerne fremover vil handle mere grundvandsvenligt. Tønder Forsyning og Tønder Kommune vil med information arbejde for at borgerne bliver mere bevidste om deres adfærd i forhold til deres drikkevand.

Informationen bliver rettet mod private og erhverv indenfor indvindingsoplandet, og det er Tønder Forsyning, der står for at indsatsen gennemføres. Hvis vandværket ønsker det, vil vi hjælpe med at udarbejde en plan om information om grundvandsvenlig adfærd indenfor indvindingsoplandet til vandværket

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværksboringer, vandværkets indvindings-
opland, IO, og 25 meters beskyttelseszone