Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Borg Vandværks indvindingsopland Vandværkets overvågning

Vandværkets overvågning

Borg Vandværk får fremadrettet foretaget flere analyser af deres råvand.

Indsats
Borg Vandværk får hvert år en foretaget en boringskontrol fra skiftevis den ene, så den anden boring. Der analyseres for sulfat, nitrat og andre stoffer, som vandværket ved rundspørge er blevet opmærksom på, at det bliver brugt indenfor indvindingsoplandet.

Herudover følger Borg Vandværk den analysefrekvens for boringskontrol, som de i øvrigt er pålagt efter lovgivning.

Hvis der sker en stigning i indholdet eller ny påvisning af de analyserede stoffer, finder vandværket i samråd med kommunen forklaringen og vurderer om ændringen skal føre til en revision af indsatsplanen. Bliver vandværket med tiden bekendt med nye stoffer, bliver disse inddraget i overvågningen.

Baggrund for indsatsen
Borg vandværk har sulfat i drikkevandet. Sulfat kan være et tegn på, at nitrat er på vej ned i grundvandet. Vandværket ligger desuden nær Borg og landbrugsarealer, hvor brugen af kvælstof, pesticider og andre forurenende stoffer kan være anvendt, og eventuelt finder vej ned til grundvandsmagasinet, hvorfra vandværket indvinder råvandet til brug til drikkevand.

For at sikre at Borg Vandværk fremover kan overholde kravene til drikkevandskvaliteten, bliver udviklingen af de tilstedeværende og eventuelt mulige stoffer i grundvandet fulgt. Borg Vandværk skal efter tilsynsbekendtgørelsen foretage en boringskontrol for den enkelte boring hvert femte år. En analysefrekvens på et års mellemrum vil give et bedre overblik over udviklingen for de analyserede stoffers indhold.

Tidshorisont
Overvågningen sker i planperioden. Analyser af råvandet fra skiftevis én boring hvert år.

Til toppen af siden

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværksboringer, vandværkets indvindings-
opland, IO, 25 meters beskyttelseszone, pesticid analyse i boringer og dybde til nitratfront


Links

Bekendtgørelse om Vandkvalitet