Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Borg Vandværks indvindingsopland Tilsyn med boringer og brønde

Tilsyn med boringer og brønde

Vi fører tilsyn med boringer og brønde.

Indsats
Vi fører tilsyn med boringer og brønde. Tilsynets art og tilsynsfrekvensen er afhængig af behovet for beskyttelse af grundvandet i området, og boringens eller brøndens formål og anledning.

Baggrund for indsatsen
Det er specielt vigtigt at boringer og brønde indenfor og udenfor indsatsområderne (IO) i vandværkernes indvindingsoplande er ordentligt indrettet. Vores mål er at vi i kommunen oftere fører tilsyn med de boringer, der ligger først indenfor IO i vandværkets indvindingsopland, så udenfor IO i indvindingsoplandet. Dernæst prioriteres boringer og brønde i IO i OSD, og sidst OSD og områderne udenfor.

Lovgrundlaget for tilsyn af boringer og vandkvalitet er at finde i boringsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Tidshorisont
Løbende.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværksboringer, vandværkets indvindings-
opland og IO


Links

Boringsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg