Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Borg Vandværks indvindingsopland Kommunens overvågning

Kommunens overvågning

Vi vil følge udviklingen af udvalgte parametre i vandværkets råvand.

Indsats
Vi vil overvåge nitratudvaskningen på arealer i Borg Indvindingsopland (IO). Vi vil også følge udviklingen af udvalgte stoffer som vi har mistanke til.

Vi vil for hvert dyrkningsår beregne nitratudvaskningen på arealerne i Borg Indvindingsopland. Beregningerne er teoretiske og baseret på indberettede data. Vi vil ud fra beregningerne sammenholde udvaskningen af nitrat fra arealerne med råvandskvaliteten fra vandværksboringerne og moniteringsboringer. Herudover følger vi udviklingen af andre udvalgte stoffer, som der bliver analyseret for under vandværkets overvågning. Vandværket får foretaget en kontrol af udvalgte stoffer fra den enkelte vandværksboring hvert andet år, og fra moniteringsboringerne hvert år.

Ændringer af grundvandets indhold af de udvalgte stoffer vurderes hvert femte år, når indsatsplanen skal revideres. Hvis der sker en stigning i indholdet eller ny påvisning af enkelte stoffer, skal vandværket i samråd med kommunen finde forklaringen og vurdere om ændringen skal føre til en revision af indsatsplanen.

Baggrund for indsatsen
Borg vandværk har sulfat i drikkevandet. Sulfat kan være et tegn på, at nitrat er på vej ned i grundvandet. Vandværket ligger desuden nær Borg og landbrugsarealer, hvor brugen af kvælstof, pesticider og andre forurenende stoffer kan være anvendt, og eventuelt kan finde vej ned til grundvandsmagasinet, hvorfra vandværket indvinder råvandet til brug til drikkevand. For at sikre at Borg Vandværk fremover kan overholde kravene til drikkevandskvaliteten, skal udviklingen af de tilstedeværende og eventuelt mulige stoffer i grundvandet følges.

Borg Vandværk skal efter tilsynsbekendtgørelsen foretage en boringskontrol for den enkelte boring hvert femte år. Vi følger analyserne, der indsendes til os.

Tidshorisont
Fremadrettet. Nitratudvaskningen beregnes årligt og sammenlignes med drikkevandsanalyser for nitrat. Analyserne følges over tid.

Til toppen af siden  

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Links

Tjek din vandkvalitet

Bekendtgørelse om vandkvalitet

GEUS hjemmeside