Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Ballum Vandværks indvindingsopland Vandværkets overvågning

Vandværkets overvågning

Ballum Vandværk får fremadrettet foretaget flere analyser af deres råvand.

Indsats
Ballum Vandværk forsøger at finde kilden til forureningen af pesticider i grundvandet, og overvåger (moniterer) stofferne, samt andre stoffer, der er mistanke til. Vandværket overvejer at udføre/låne moniteringsboringer på vandværksgrunden og i indvindingsoplandet, hvor vandværket hvert år moniterer grundvandet for sulfat, nitrat, 2,6-dichlorbenzosyre, BAM og andre stoffer under mistanke. Herudover foretager Ballum Vandværk samme kontrol skiftevis fra vandværksboringerne hvert år, og almindelig boringskontrol fra hver vandværksboring efter vandkvalitet- og
tilsynsbekendtgørelsen, som for Ballum Vandværk er hvert fjerde år.

I forbindelse med indførelse af nyt styringssystem på vandværket, vil Ballum Vandværk etablere et nyt kvalitetsstyringssystem, for overvågning af boringer med mere.

Hvis der sker en stigning i indholdet eller ny påvisning af de analyserede stoffer, finder vandværket i samråd med kommunen forklaringen og vurderer om ændringen skal føre til en revision af indsatsplanen. Bliver vandværket med tiden bekendt med nye stoffer, bliver disse inddraget i overvågningen.

Baggrund for indsatsen
Ballum Vandværk har sulfat og pesticider i råvandet. Alle værdier er under krav til drikkevandskvalitet. Sulfat kan være et tegn på, at nitrat er på vej ned i grundvandet. Nitrat og pesticider en kendt trussel mod grundvandet og drikkevandet, men der kan også være stoffer, som der ikke er kendskab til. Blandt andet fra det omkringliggende boligareal, landbruget og de kortlagte forurenede grunde, der ligger indenfor vandværkets indvindingsopland.

For at sikre at Ballum Vandværk fremover kan overholde kravene til drikkevandskvaliteten, bliver udviklingen af de tilstedeværende og eventuelt mulige stoffer i grundvandet fulgt. Ballum Vandværk skal efter tilsynsbekendtgørelsen foretage en boringskontrol for den enkelte boring hvert fjerde år. En analysefrekvens på et års mellemrum vil give et bedre overblik over udviklingen for de analyserede stoffers indhold.

Tidshorisont
Analyser af sulfat, nitrat, 2,6-dichlorbenzosyre, BAM og andre stoffer under mistanke hvert år i hele planperioden. Analyser fra vandværksboringerne sker skiftevis fra én boring hvert år, og normal boringskontrol på begge boringer hvert fjerde år.

Til toppen af siden

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværksboringer, vandværkets indvindings-
opland, IO, 25 meters beskyttelseszone, pesticid analyse i boringer og dybde til nitratfront


Links

Bekendtgørelse om vandkvalitet