Tilsyn med vandværksboringer

Ballum Vandværk undersøger løbende om  vandværksboringerne er i orden.

Indsats
Vandværket sikrer, at vandværkets boringer og boringernes overbygning er tætte, således at der ikke kan ske en kortslutning mellem de eventuelt øvre forurenede magasiner og indvindingsmagasinet.

I forbindelse med indførelse af nyt styringssystem på vandværket, vil Ballum Vandværk etablere et nyt kvalitetsstyringssystem, for overvågning af boringer med mere.

Baggrund for indsatsen
Hvis en boring (forerøret ned i undergrunden) ikke er tæt, er der risiko for at forurenet vand fra overfladen eller andre magasiner kan sive ned i de ikke forurenede grundvandsmagasiner. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at boringerne er tætte. Ligeledes skal boringernes overbygning sikre, at der ikke kommer forurening ved indsivning og skal beskytte boringerne mod fysiske skader (eksempelvis påkørsel eller indbrud). Indretningen af overbygningen skal følge boringsbekendtgørelsens anvisninger.

Tidshorisont
Overbygningen tjekkes minimum en gang årligt, og selve boringernes tæthed tjekkes hvert andet år.
Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.