Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Ballum Vandværks indvindingsopland Anden myndighed

Anden myndighed

Vi vil inddrage anden myndighed i vores sagsbehandling.

Indsats
Anden myndighed bliver bedt om at opprioritere tilsyn og kortlægning indenfor områder, hvor grundvandet er specielt sårbart. Opdager vi overtrædelser og trusler mod grundvandet, som anden myndighed administrerer, vil vi orientere den ansvarlige myndighed om det. Endelig vil vi i forbindelse med en eventuel tilladelse til etablering af anlæg, som kræver tilsyn af anden myndighed, vejlede og/eller fastsætte skærpede vilkår, der sikrer en mere grundvandsvenligt indretning af anlægget.

Baggrund for indsatsen
Vi vil sikre at anden myndighed prioriterer den nødvendige beskyttelse, og at de bliver gjort opmærksom på eventuelle forureningstrusler. Under planarbejdet omfatter anden myndighed NaturErhvervstyrelsen og Region Syddanmark.

NaturErhvervstyrelsen skal føre tilsyn med håndtering af pesticider, indretning af eksisterende vaskepladser og 25 m beskyttelseszonen omkring vandværksboringer. De skal hermed sikre at der ikke forekommer ulovlige forhold eller, at der sker uhensigtsmæssige ting, der kan være en trussel for grundvandet. Region Syddanmark har til opgave at kortlægge forurenede grunde og muligt forurenende grunde. Kortlægningen er opdelt i Vidensniveau 1 (V1) og Vidensniveau 2 (V2). Herudover har regionen til opgave at sørge for, at forureningen afhængig af truslen fjernes eller ikke spredes.

Der er ingen kendte forureningstrusler i Ballum Vandværks indvindingsopland.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværksboringer, vandværkets indvindings-
opland, IO, 25 meters beskyttelseszone samt kortlagte forurenede og muligt forurenede grunde


Links

Naturstyrelsens hjemmeside om  25 m beskyttelseszonen