Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Abild Vandværks Indvindingsopland Vandværkets overvågning

Vandværkets overvågning

Abild Vandværk får fremadrettet foretaget flere analyser af deres råvand.

Indsats
Abild Vandværk får hvert andet år foretaget en boringskontrol fra deres moniteringsboring DGU nr. 166.395 for BAM og andre stoffer, som vandværket har viden om at det bliver eller er blevet anvendt i indvindingsoplandet. Hvert andet år analyser vandværket for disse stoffer i vandværksboringen DGU nr. 166.711. Herudover følger Abild Vandværk den analysefrekvens for boringskontrol, som de i øvrigt er pålagt efter lovgivning.

Hvis der sker en stigning i indholdet eller påvisning af de analyserede stoffer, finder vandværket i samråd med kommunen forklaringen og vurderer om ændringen skal føre til

Baggrund for indsatsen
Abild vandværk har ingen problemer med forurenede stoffer i indvindingsboringen. I det øvre grundvandsmagasin (efter kortlægningen angivet som det primære magasin), hvori vandværkets gamle indvindingsboring er etableret, er der dog fundet BAM. Imellem det øvre magasin og magasinet, hvorfra vandværket indvinder grundvand (herefter i teksten angivet som det dybe magasin), er der et tykt lerdække på cirka 30 m, som er vurderet til at beskytte det dybe magasin godt. Revner i lerdækket, eller utætheder omkring boringen kan dog resultere i, at der kan sive grundvand fra det øvre magasin og ned i det dybe magasin. Da det øvre magasin kan være forurenet med pesticider, nitrat eller andet, kan en overvågning give oplysninger om risikoen for, om der trænger forurening ned til det dybe magasin.

Tidshorisont
Analyser af BAM og stoffer under mistanke fra moniteringsboringen hvert år i hele planperioden. Analyser fra vandværksboringen sker hvert andet år, og normal boringskontrol på indvindingsboringen hvert fjerde år.

Til toppen af siden

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværksboringen, vandværkets indvindings-
opland, IO, 25 meters beskyttelseszone, pesticidanalyse i boringer og dybde til nitratfront


Links

Bekendtgørelse om Vandkvalitet