Information fra vandværket

Abild Vandværk informerer borgere i indvindingsoplandet om grundvandsvenlig adfærd.

Indsats
Abild Vandværk informerer borgere, der bor i vandværkets indvindingsopland, om grundvands-
venlig adfærd.

Baggrund for indsatsen
Det er vigtigt at så mange borgere som muligt har en grundvandsvenlig adfærd. Det er derfor vigtigt, at borgere i indvindingsoplande til vandværker og OSD er bevidste om, at de bor ovenpå en meget vigtig drikkevandsressource. Ved at Abild Vandværk informerer borgerne i indvindingsoplandet om deres drikkevand i undergrunden, og at denne plan er udarbejdet for at sikre deres drikkevand i fremtiden, er det muligt, at borgerne fremover vil handle mere grundvandsvenligt. Abild Vandværk og Tønder Kommune vil med information arbejde for at borgerne bliver mere bevidste om deres adfærd i forhold til deres drikkevand.

Informationen bliver rettet mod private og erhverv indenfor indvindingsoplandet, og det er Abild Vandværk, der står for at indsatsen gennemføres.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværksboringen, vandværkets indvindings-
opland, IO, og 25 meters beskyttelseszone