Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Abild Vandværks Indvindingsopland Ubenyttede boringer og brønde

Ubenyttede boringer og brønde

Ubenyttede boringer og brønde skal sløjfes.

Indsats
Vi arbejder på, at ubenyttede boringer og brønde indenfor Abild Vandværks indvindingsopland bliver sløjfet.

Baggrund for indsatsen
Boringer og brønde, der ikke bliver brugt kan forfalde, og kan derved være en større forureningstrussel for grundvandet, end hvis de bliver brugt. De bør derfor sløjfes straks efter, at de bliver taget ud af brug.

For at sikre grundvandet mod forurening gennem nedlagte drikkevandsboringer- og brønde, er vi indenfor IO i gang med at kortlægge alle nedlagte boringer eller -brønde. Mange af boringerne og brøndene er tidligere anvendt til husholdning, men er blevet nedlagt som drikkevandsforsyning, når ejendommen er tilsluttet vandværket.

Vi vil kontakte ejere af de nedlagte drikkevandsboringer og -brønde, og spørge til anvendelsen af dem. Hvor de bliver brugt til andet formål, kan der om muligt gives tilladelse til formålet, hvis indvindingen ikke er i konflikt med vandværkets indvinding. For at sikre at boringerne og brøndene ikke er en forureningstrussel for grundvandet, vil der blive ført tilsyn med om de er indrettet efter gældende lovgivning.

Boringer og brønde, der ikke bliver benyttet bliver påbudt sløjfet.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.