Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Daler Vandværks indvindingsopland Tilsyn med vandværksboringer

Tilsyn med vandværksboringer

Daler Vandværk undersøger løbende om  vandværksboringerne er i orden.

Indsats
Vandværket sikrer, at boringerne og boringernes overbygning er tætte, således at der ikke kan ske en kortslutning mellem de eventuelt øvre forurenede magasiner og indvindingsmagasinet.

Baggrund for indsatsen
Hvis en boring (forerøret ned i undergrunden) ikke er tæt, er der risiko for at forurenet vand fra overfladen eller andre magasiner kan sive ned i de ikke forurenede grundvandsmagasiner. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at boringerne er tætte. Ligeledes skal boringernes overbygning sikre, at der ikke kommer forurening ved indsivning og skal beskytte boringerne mod fysiske skader (eksempelvis påkørsel eller indbrud). Indretningen af overbygningen skal følge boringsbekendtgørelsens anvisninger.

Tidshorisont
Overbygningen tjekkes minimum en gang årligt, og selve boringernes tæthed tjekkes hvert andet år.

Til toppen af siden

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.