Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Daler Vandværks indvindingsopland Kommunens overvågning

Kommunens overvågning

Vi vil følge udviklingen af udvalgte parametre i vandværkets råvand.

Indsats
Vi vil overvåge nitratudvaskningen på arealer i Daler Vandværks indvindingsopland. Vi vil også følge udviklingen af udvalgte stoffer som vi har mistanke til.

Baggrund for indsatsen
Daler Vandværk har et højt indhold af sulfat i råvandet, og der er et stigende nitrat i den ene boring, og eventuelt gennembrud af nitrat i den anden boring. Vandværket ligger desuden ved landbrugsarealer, hvor brugen af kvælstof, pesticider og andre forurenende stoffer kan være anvendt, og eventuelt kan finde vej ned til grundvandsmagasinet, hvorfra vandværket indvinder råvandet til brug til drikkevand. For at sikre at Daler Vandværk fremover kan overholde kravene til drikkevandskvaliteten får vandværket hvert år fra vandværksboringerne taget ekstra analyser af sulfat, nitrat og stoffer under mistanke. Daler Vandværk foretager herudover efter tilsynsbekendtgørelsen en boringskontrol for den enkelte vandværksboring hvert femte år. 

Vi vil for hvert dyrkningsår beregne nitratudvaskningen på arealerne i Daler Indvindingsopland. Beregningerne er teoretiske og baseret på indberettede data. Vi vil ud fra beregningerne sammenholde udvaskningen af nitrat fra arealerne med råvandskvaliteten fra vandværksboringerne. Herudover følger vi udviklingen af andre udvalgte stoffer, som der bliver analyseret for under vandværkets overvågning. Vandværket får foretaget en kontrol af udvalgte stoffer fra den enkelte vandværksboring hvert andet år.

Ændringer af grundvandets indhold af de udvalgte stoffer vurderes hvert femte år, når indsatsplanen skal revideres. Hvis der sker en stigning i indholdet eller ny påvisning af enkelte stoffer, skal vandværket i samråd med kommunen finde forklaringen og vurdere om ændringen skal føre til en revision af indsatsplanen.

Tidshorisont
Fremadrettet. Nitratudvaskning beregnes årligt og sammenlignes med drikkevandsanalyser for nitrat. Analyserne alene følges over tid.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Links

Tjek din vandkvalitet

Bekendtgørelse om vandkvalitet

GEUS hjemmeside