Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Resumé af grundvandskortlægning Pesticider i grundvandet

Pesticider i grundvandet

Der er fundet pesticider og pesticiders nedbrydningsprodukter i grundvandet i området.

Fund af pesticider i grundvandet kan blandt andet komme fra brug af pesticider i private haver, på sportspladser, langs jernbaner, på gårdspladser og i landbruget.

Der er mange og udbredte fund af sprøjtemidler i form af pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider i området. Der er fund af både tilladte stoffer og af stoffer, som det nu er forbudt at bruge. Det er stoffer som BAM, mechlorprop, bentazon, atrazin og atrazins nedbrydningsprodukter, men der er også fund af en række andre pesticider og nedbrydningsprodukter.

Fundende er at finde i det øvre primære grundvandsmagasin, hvor vandet er af vandtype A, B og C. Mange fund er over grænseværdien for drikkevand på 0,1 µg/l. En undersøgelse fra 2013 viser fund fra 38 indtag, hvoraf de 16 overstiger grænseværdien for drikkevand. Boringerne med fund ligger tilfældigt mellem boringer uden fund. Dette kan skyldes anvendelsen af pesticider lokalt, men også undergrundens rodede sammensætning, hvor dæklag, eller mangel på samme, giver forskellig beskyttelse.

Der er aktuelle fund af pesticider over grænseværdien for drikkevand i en af Tønder Vandværks aktive indvindingsboringer (DGU nr. 166.469). Der er også overskridelse af grænseværdien for pesticider i en række vandværksboringer, som enten er sløjfet eller taget ud af drift.

I en eller flere boringer tilhørende Ballum, Højer, Jejsing, Løgumgårde, Rørkær, Sdr. Sejerslev og Visby Vandværker er der i seneste analyse fund af et eller flere pesticider i koncentrationer under grænseværdien for drikkevand. I flere af vandværksboringerne har der været tidligere fund, der oversteg grænseværdien.

I to boringer, en i indvindingsoplandet til Løgumgårde Vandværk og en i indvindingsoplandet til Rørkær Vandværk, er grænseværdien for summen af pesticider i drikkevand på 0,5 μg/l tilmed overskredet.

Til toppen af siden 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde kortlægningsområdet, vandværksboringer og boringer med pesticianalyser


Links

Redegørelsesrapport