Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Resumé af grundvandskortlægning Geologi

Geologi

De geologiske forhold i området er dannet og formet gennem milllioner af år. Der er dannet store dale, der rummer enorme mængder grundvand, og istidernes fremrykkende og tilbagesmeltende gletsjere har formet en uforusigelig undergrund med rod og sprækker i lagene.

Landskabet
Området er præget af et landskab med en række bakkeøer, der hæver sig cirka 20 meter over de omkringliggende flade, men svagt hældende smeltevandsletter.  Bakkeøerne er et eroderet landskab, der er under næstsidste istid er dannet af fremrykkende gletsjere, der som en bulldozer har pløjet sig gennem jorden og efterladt et kuperet landskab. Smeltevandssletterne er dannet af de materialer, der er smeltet ud foran gletsjerne.

Undergrunden
Over grundfjeldet er der fundet aflejringer, som er dannet i perioden fra 65 millioner år siden og frem til i dag. På side 24 i redegørelsesrapporten viser figur 4.8 et profil af opbygningen af geologien i undergrunden.

De nederste og ældste lag består af kridt, kalk og ler. Forkastninger i undergrunden har gjort, at lagene ligger op til flere hundrede meter dybere i undergrunden. Tønder Kommune har ingen interesse i grundvandsindvinding til drikkevandsformål fra disse dybe lag.

De øverste og yngste lag er tykke sand- og lerlag. Sandlagene danner grundlag for mægtige grundvandsmagasiner, der ofte er godt beskyttet af de tykke lerlag.

Begravede dale
Undergrunden er gennemskåret af dale, dannet af istidens gletsjere. Dalene er udfyldt med ler, sand og grus, og kan derfor ikke ses i landskabet. Dalene kaldes "begravede dale". 

Kaos i jordlagene
Fremrykkende gletsjere har brudt, foldet og flyttet jordlagene. Herved er beskyttende lerlag ødelagt, og der er dannet ”åbne vinduer” mellem de øvre og de nedre grundvandsmagasiner, som derved ikke længere er beskyttet.

Definition af grundvandsmagasiner
Med henblik på at definere grundvandsmagasinerne, har det tidligere Miljøministerie opstillet en model, hvor geologien er inddelt i et øvre glacialtektonisk kompleks, hvorfra de fleste vandværker indvinder deres drikkevand fra, og et nedre kompleks, der kun i få tilfælde er egnet som drikkevandsforsyning.

Til toppen af siden 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde kortlægningsområdet, højdeforhold, jordtype i øverste meter under terræn, forkastninger i undergrunden og gletsjer skabte deformationer i undergrunden


Links

Redegørelsesrapport