Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Resumé af grundvandskortlægning Andre stoffer i grundvandet

Andre stoffer i grundvandet

Der er fundet andre stoffer i grundvandet, som ikke absolut er miljøfremmede. Stofferne kan oftest fjernes ved almindelig vandbehandling eller har ingen sundhedsmæssig betydning.

Kortlægningen har vist, at der er flere steder i OSD og i indvindingsoplande uden for OSD, hvor der er konstateret indhold af NVOC, jern, mangan, ammonium, fosfor, nitrit, methan og aggressiv kuldioxid i koncentrationer, der overstiger kvalitetskravet for drikkevand.

Det er vurderet, at fundende ikke udgør et generelt problem for grundvandets kvalitet, da koncentrationen af stofferne i de fleste tilfælde bliver bragt under grænseværdien for drikkevand ved vandværkernes vandbehandling, eller ikke har nogen sundhedsmæssig betydning.

Der er i flere vandværksboringer konstateret både høje og stigende indhold af sulfat, og i flere tilfælde også signifikant stigende indhold af sulfat. Det er vurderet, at indholdet helt eller delvis er et resultat af nitrat bliver nedbrudt, og der derved dannes sulfat.

Til toppen af siden 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Links

Redegørelsesrapport