Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Resumé af grundvandskortlægning

Resumé af grundvandskortlægningen

Naturstyrelsen har udarbejdet en redegørelsesrapport, som danner grundlag for denne plan. Redegørelsesrapporten beskriver geologien, hydrologien, arealanvendelsen, forureningskilder og de problemstillinger der er i kortlægningsområdet.

Du kan læse et kort resume af grundvandskortlægningen under punkterne

  • Hovedproblem i indsatsområdet
  • Geologi
  • Grundvandsmagasiner og beskyttelse
  • Nitrat i grundvandet
  • Pesiticider i grundvandet
  • Andre Stoffer i grundvandet
  • Vandbalance og ressourceudnyttelse
  • Arealanvendelse
  • Administrative områder
  • Vandværker (beskrivelser)
   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Links

Redegørelsesrapport