Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Mål

Mål

Det er vores mål at beskytte grundvandet mod forurening for derved at sikre borgerne rent drikkevand, der er fri for nitrat og giftstoffer (pesticider og andre miljøfremmede stoffer).

Det overordnede mål for drikkevandet i Tønder Kommune fremgår af vores kommuneplan.

Vores mål er, at vi nu og i fremtiden har rigelige og rene grundvandssressourcer, der efter indvinding og simpel behandling af vandet kan anvendes som drikkevand. Vi ønsker ikke at avanceret vandbehandling bliver taget i brug.

Vi vil sikre vores mål ved at følge de retningslinjer, vi har for vores daglige sagsbehandling og sørge for at indsatserne i planerne for grundvandsbeskyttelse bliver gennemført.

Du kan læse om retningslinjer og indsatser for denne plan her:

Retningslinjer og indsatser

Hvis det viser sig, at det er nødvendigt at ændre målene og/eller indsatserne for denne indsatsplan, skal planen revideres. 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


EU´s miljømål for nitrat og pesticider
I EU´s Grundvandsdirektiv er der i bilag 1 fastsat det overordnede kvalitetskrav, at nitratindholdet i grundvand ikke må overskride 50 mg/l, mens indholdet af pesticid ikke må overskride 0,1 µg/l for enkeltstoffer.  Det er indsatsplanens formål at sikre at der fra alle grundvandsforekomster kan invindes grundvand, der overholder dette krav.


Links

Grundvandsdirektivet

Kommuneplan