Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Forside Opfølgning på planen

Opfølgning på planen

Når indsatsplanen er godkendt, skal indsatserne gennemføres. De berørte parter mødes en gang årligt, for at gøre status. Hvis der er alvorlige afvigelser fra den plan der er vedtaget vil det blive besluttet hvad der skal gøres for at følge op på det.

Det er altid vigtigt at følge op på en indsatsplan - og altid med den nyeste viden.

Flere parametre som grundvandskvaliteten, vandforsyningsstrukturen, anvendelsen af arealer og lovgivning kan ændre sig.

Som en del af opfølgningen skal Tønder Kommune og vandværkerne minimum en gang årligt mødes for at vurdere om indsatserne gennemføres som fastlagt i planen. Herefter mødes kommunerne og vandværkerne årligt.

Tønder Kommune er ansvarlig for at der indkaldes til møderne.

Hvis grundlaget for indsatsplanen ændres væsentligt, kan det være nødvendigt at revidere planen, så der tages højde for ændringerne.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.