Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Forside Miljøvurdering

Miljøvurdering

Der skal for en plan for grundvandsbeskyttelse klarlægges, om der skal foretages en miljøvurdering.

Efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer (Miljøvurderingsloven) skal Tønder Kommune i forbindelse med planarbejdet screene for, om der skal foretages en miljøvurdering af planen. Vi har ud fra screeningen afgjort, at denne plans initiativer ikke vil påvirke anlægsarbejder eller internationale beskyttelsesområder, og det er derfor ikke nødvendigt, at udarbejde en miljøvurdering.

Denne beslutning kan påklages indtil fire uger efter offentliggørelsen af beslutningen. Klagen sendes via Klageportalen, som du finder et link på til forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Beslutningen er offentliggjort den 30. juni 2017.

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Links

Miljøvurderingsloven
træder i kraft 16. maj 2017

Miljøvurderingsloven
Gælder frem til 15. maj 2017