Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Plan for grundvandsbeskyttelse - Tønder, Løgumkloster m.fl. Forside Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar

En indsatsplan kræver politisk behandling og en efterfølgende offentlig høring.

Behandling af høringssvar er omfattet af bekendtgørelsen om indsatsplaner:

§3. Senest 1 år efter, at den detaljerede kortlægning er afsluttet, udarbejder kommunalbestyrelsen under inddragelse af alle de direkte berørte parter et udkast til beskrivelse af de foranstaltninger rettet mod den enkelte ejer, der foreslås gennemført for at afhjælpe og forebygge forurening af vandressourcen. Udkast til beskrivelse af foranstaltninger rettet mod den enkelte ejer kan indgå i forslag til indsatsplan.

§4. Inden høring og offentliggørelse skal kommunalbestyrelsen forelægge forslag til indsatsplan for koordinationsforum til drøftelse.

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre forslag til indsatsplanen og samtidig høre direkte berørte parter.

Offentliggørelse kan ske udelukkende på kommunens hjemmeside, og kommunalbestyrelsen skal fastsætte en frist på minimum 12 uger.

Inden endelig vedtagelse skal kommunalbestyrelsen forelægge det reviderede forslag til indsatsplanen for koordinationsforum til orientering.

Eventuelle indsigelser vil indgå i byrådets behandling før endelig vedtagelse.

Forslag til planen er godkendt i Tønder Byråd d.xx yy zz

Forslag til planen er fremlagt til offentlig høring frem til XX til YY

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Udkast til indsatsplan.


Links

Bekendtgørelse om indsatsplaner