Sitemap

 Agerskov -

       Forside

             Forord

             Resume

             Om planen

             Lovgivning

             Behandling af høringssvar

             Miljøvurdering

             Habitatvurdering

             Opfølgning på planen

             Økonomi

             Ordforklaring

       Mål

             Ordforklaring

       Retningslinjer og indsatser

             Særlige retningslinjer for administration i indsatsområdet

                   Boringer og brønde

                   Miljøgodkendelser

             Indsatser

                   Alarmer på vandværk

                   Skånsom indvinding

                   Information fra vandværket

                   Vandværkets overvågning

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Tilsyn med vandværksboringer

                   25 m beskyttelseszone

                   Anden myndighed

                   BNBO

                   Information fra kommunen

                   Kommunens overvågning

                   Tilsyn med boringer og brønde

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Opfølgning og Revision

             Ordforklaring

       Resumé af grundvandskortlægning

             Hovedproblem i området

             Geologi

             Grundvandsmagasiner og beskyttelse

                   Øvre Sand

                   Mellem Sand

                   Nedre Sand

             Nitrat i grundvandet

             Pesticider i grundvandet

             Andre stoffer i grundvandet

             Vandbalance og ressourceudnyttelse

             Grundvandets kvalitet

             Arealanvendelse og forureningskilder

             Administrative områder

             Agerskov Vandværk

             Ordforklaring

       Planens betydning for min ejendom

             Ordforklaring

 Tønder, Løgumkloster m.fl. -

       Forside

             Forord

             Resume

             Om planen

             Lovgivning

             Behandling af høringssvar

             Miljøvurdering

             Habitatvurdering

             Opfølgning på planen

             Økonomi

             Ordforklaring

       Mål

             Ordforklaring

       Retningslinjer og indsatser

             Særlige retningslinjer for administration i indsatsområdet

                   Boringer og brønde

                   Miljøgodkendelser

             Tønder Kommunes indsatser i hele IO

                   Anden myndighed

                   BNBO

                   Information fra Kommunen

                   Kommunens overvågning

                   Skovrejsning

                   Tilsyn med boringer og brønde

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Opfølgning og Revision

             Indsatser i Abild Vandværks Indvindingsopland

                   Skånsom indvinding

                   Information fra vandværket

                   Vandværkets overvågning

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Tilsyn med vandværksboringer

                   Skovrejsning

                   25 meters beskyttelseszone

                   Anden myndighed

                   BNBO

                   Information fra kommunen

                   Kommunens overvågning

                   Tilsyn med boringer og brønde

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Opfølgning og Revision

             Indsatser i Ballum Vandværks indvindingsopland

                   Skånsom indvinding

                   Information fra vandværket

                   Vandværkets overvågning

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Tilsyn med vandværksboringer

                   25 meters beskyttelseszone

                   Anden myndighed

                   BNBO

                   Information fra kommunen

                   Kommunens overvågning

                   Tilsyn med boringer og brønde

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Opfølgning og Revision

             Indsatser i Borg Vandværks indvindingsopland

                   Skånsom indvinding

                   Information fra vandværket

                   Vandværkets overvågning

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Tilsyn med vandværksboringer

                   25 meters beskyttelseszone

                   Anden myndighed

                   BNBO

                   Information fra kommunen

                   Kommunens overvågning

                   Tilsyn med boringer og brønde

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Opfølgning og Revision

             Indsatser i Daler Vandværks indvindingsopland

                   Skånsom indvinding

                   Information fra vandværket

                   Vandværkets overvågning

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Tilsyn med vandværksboringer

                   25 meters beskyttelseszone

                   Anden myndighed

                   BNBO

                   Information fra kommunen

                   Kommunens overvågning

                   Tilsyn med boringer og brønde

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Opfølgning og Revision

             Indsatser i Højer Vandværks indvindingsopland

                   Skånsom indvinding

                   Information fra Tønder Forsyning

                   Tønder Forsyning overvågning

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Tilsyn med vandværksboringer

                   25 meters beskyttelseszone

                   Anden myndighed

                   BNBO

                   Information fra kommunen

                   Kommunens overvågning

                   Tilsyn med boringer og brønde

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Opfølgning og Revision

             Indsatser i Løgumgårde Vandværks indvindingsopland

             Indsatser i Løgumkloster Vandværks indvindingsopland

             Indsatser i Rørkær-Jejsing Vandværks indvindingsoplande

                   Skånsom indvinding

                   Information fra vandværket

                   Vandværkets overvågning

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Tilsyn med vandværksboringer

                   25 meters beskyttelseszone

                   Anden myndighed

                   BNBO

                   Information fra kommunen

                   Kommunens overvågning

                   Tilsyn med boringer og brønde

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Opfølgning og Revision

             Indsatser i Sdr. Sejerslev Vandværks indvindingsopland

                   Skånsom indvinding

                   Information fra vandværket

                   Vandværkets overvågning

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Tilsyn med vandværksboringer

                   25 meters beskyttelseszone

                   Anden myndighed

                   BNBO

                   Information fra kommunen

                   Kommunens overvågning

                   Tilsyn med boringer og brønde

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Opfølgning og Revision

             Indsatser i Tønder Vandværks indvindingsoplande

                   Skånsom indvinding

                   Information fra Tønder Forsyning

                   Tønder Forsynings overvågning

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Tilsyn med vandværksboringer

                   25 meters beskyttelseszone

                   Anden myndighed

                   BNBO

                   Information fra kommunen

                   Kommunens overvågning

                   Tilsyn med boringer og brønde

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Opfølgning og Revision

             Indsatser i Visby Vandværks indvindingsopland

                   Skånsom indvinding

                   Information fra vandværket

                   Vandværkets overvågning

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Tilsyn med vandværksboringer

                   25 meters beskyttelseszone

                   Anden myndighed

                   BNBO

                   Information fra kommunen

                   Kommunens overvågning

                   Tilsyn med boringer og brønde

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Opfølgning og Revision

             Indsatser i Østerby-Gærup Vandværks indvindingsopland

                   Skånsom indvinding

                   Information fra vandværket

                   Vandværkets overvågning

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Tilsyn med vandværksboringer

                   Anden myndighed

                   BNBO

                   Information fra kommunen

                   Kommunens overvågning

                   Tilsyn med boringer og brønde

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Opfølgning og Revision

             Ordforklaring

       Resumé af grundvandskortlægning

             Hovedproblem i området

             Geologi

             Grundvandsmagasiner og beskyttelse

             Nitrat i grundvandet

             Pesticider i grundvandet

             Andre stoffer i grundvandet

             Vandbalance og ressourceudnyttelse

             Arealanvendelse og forureningskilder

             Administrative områder

             Abild Vandværk

             Ballum Vandværk

             Borg Vandværk

             Daler Vandværk

             Højer Vandværk

             Løgumgårde Vandværk

             Løgumkloster Vandværk

             Rørkær Vandværk

             Jejsing Vandværk

             Sdr. Sejerslev Vandværk

             Tønder Vandværk

             Visby Vandværk

             Østerby-Gærup Vandværk

             Ordforklaring

       Planens betydning for min ejendom

             Ordforklaring

 Arrild m.fl. -

       Forside

             Forord

             Resume

             Om planen

             Lovgivning

             Habitatvurdering

             Opfølgning på planen

             Økonomi

             Ordforklaring

       Mål

             Ordforklaring

       Retningslinjer og indsatser

             Særlige retningslinjer for administration i indsatsområderne

                   Boringer og brønde

                   Miljøgodkendelser

             Tønder Kommunes indsatser i hele IO

                   Anden myndighed

                   BNBO

                   Information fra Kommunen

                   Kommunens overvågning

                   Skovrejsning

                   Tilsyn med boringer og brønde

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Opfølgning og Revision

             Indsatser i Arrild Vandværks Indvindingsopland

                   Information fra vandværket

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Tilsyn med vandværkets boringer

                   Vandværket overvåger grund- og råvand

                   Skånsom indvinding

                   Anden myndighed

                   BNBO

                   Information fra kommunen

                   Kommunen overvåger grundvandet

                   Tilsyn med boringer og brønde

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Opfølgning og Revision

             Indsatser i Døstrup Vandværks Indvindingsopland

                   Information fra vandværket

                   Tilsyn med vandværkets boringer

                   Vandværket overvåger grund- og råvand

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Skånsom indvinding

                   Anden myndighed

                   BNBO

                   Information fra kommunen

                   Kommunen overvåger grundvandet

                   Tilsyn med boringer og brønde

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Opfølgning og Revision

             Indsatser i Frifelt Vandværks Indvindingsopland

                   Skånsom indvinding

                   Information fra vandværket

                   Vandværket overvåger grund- og råvand

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Tilsyn med vandværksboringer

                   25 meters beskyttelseszone

                   Anden myndighed

                   BNBO

                   Information fra kommunen

                   Kommunen overvåger grundvandet

                   Tilsyn med boringer og brønde

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Opfølgning og Revision

             Indsatser i Gasse Vandværks Indvindingsopland

                   Information fra vandværket

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Tilsyn med vandværksboringer og afklaring af hidtil ubestemte filterdybder

                   Vandværket overvåger grund- og råvand

                   Skånsom indvinding

                   25 meters beskyttelseszone

                   Anden myndighed

                   BNBO

                   Information fra kommunen

                   Kommunen overvåger grundvandet

                   Tilsyn med boringer og brønde

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Opfølgning og Revision

             Indsatser i Lovrup Vandværks Indvindingsopland

                   Information fra vandværket

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Tilsyn med vandværkets boringer

                   Vandværket overvåger grund- og råvand

                   Skånsom indvinding

                   25 meters beskyttelseszone

                   Anden myndighed

                   BNBO

                   Information fra kommunen

                   Kommunen overvåger grundvandet

                   Tilsyn med boringer og brønde

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Opfølgning og Revision

             Indsatser i Renbæk Vandværks Indvindingsopland

                   Økologisk drift

                   Skånsom indvinding

                   Information fra vandværket

                   Vandværket overvåger grund- og råvand

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Renovering af og tilsyn med vandværksboringer

                   25 meters beskyttelseszone

                   Anden myndighed

                   BNBO

                   Information fra kommunen

                   Kommunen overvåger grundvandet

                   Tilsyn med boringer og brønde

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Opfølgning og Revision

             Indsatser i Skærbæk Vandværks indvindingsopland - vest

                   Beredskabsplan ved forurenende ulykker

                   Skånsom indvinding

                   Information fra vandværket

                   Vandværket overvåger grund- og råvand

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Fredskov etableret af landmand drives pesticidfrit

                   Vandværksboringer i det vestlige indvindingsopland efterses og vedligeholdes

                   25 meters beskyttelseszone

                   Anden myndighed

                   BNBO

                   Information fra kommunen

                   Kommunen overvåger grundvandet

                   Tilsyn med boringer og brønde

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Opfølgning og revision

             Indsatser i Skærbæk Vandværks indvindingsopland - øst

                   Skånsom indvinding

                   Information fra vandværket

                   Vandværket overvåger grund- og råvand

                   Vandværksboringer efterses og vedligeholdes

                   25 meters beskyttelseszone

                   Anden myndighed

                   BNBO

                   Information fra kommunen

                   Kommunen overvåger grundvandet

                   Tilsyn med boringer og brønde

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Opfølgning og revision

             Ordforklaring

       Resumé af grundvandskortlægning

             Hovedproblem i området

             Geologi

             Grundvandsmagasiner og beskyttelse

             Nitrat i grundvandet

             Pesticider i grundvandet

             Andre naturligt forekommende stoffer i grundvandet

             Vandbalance og ressourceudnyttelse

             Administrative områder

             Arealanvendelse og forureningskilder

             Arrild Vandværk

             Døstrup Vandværk

             Frifelt Vandværk

             Gasse Vandværk

             Lovrup Vandværk

             Renbæk Vandværk

             Skærbæk Vandværk (Vest)

             Skærbæk Vandværk (Øst)

             Ordforklaring

       Planens betydning for min ejendom

             Søg på adresse eller matrikel

             Ordforklaring

    

 Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker -

       Forside

             Forord

             Resume

             Om planen

             Lovgivning

             Behandling af høringssvar

             Miljøvurdering

             Habitatvurdering

             Opfølgning på planen

             Økonomi

             Ordforklaring

       Mål

             Ordforklaring

       Retningslinjer og indsatser

             Særlige retningslinjer for administration i indsatsområderne

                   Boringer og brønde

                   Miljøgodkendelser

             Tønder Kommunes indsatser i hele IO

                   Anden myndighed

                   BNBO

                   Information fra Kommunen

                   Kommunens overvågning af grundvandet

                   Skovrejsning

                   Tilsyn med boringer og brønde

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Opfølgning og Revision

             Indsatser i Bedsted Lø Vandværks indvindingsopland

                   Information fra vandværket

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Tilsyn med vandværkets boringer

                   Vandværket overvåger grund- og råvand

                   Skånsom indvinding

                   25 meters beskyttelseszone

                   Anden myndighed

                   BNBO

                   Information fra kommunen

                   Kommunen overvåger grundvandet

                   Tilsyn med boringer og brønde

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Opfølgning og Revision

             Indsatser i Kisbæk Vandværks Indvindingsopland

                   Information fra vandværket

                   Tilsyn med vandværkets boringer

                   Vandværket overvåger grund- og råvand

                   Skånsom indvinding

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   25 meters beskyttelseszone

                   Anden myndighed

                   BNBO

                   Information fra kommunen

                   Kommunen overvåger grundvandet

                   Tilsyn med boringer og brønde

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Opfølgning og Revision

             Indsatser i Øster Højst Vandværks Indvindingsopland

                   Information fra vandværket

                   Vandværket overvåger grund- og råvand

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Tilsyn med vandværkets boringer

                   Skånsom indvinding

                   Etablering af ny indvindingsboring og skovrejsning

                   25 meters beskyttelseszone

                   Anden myndighed

                   BNBO

                   Information fra kommunen

                   Kommunen overvåger grundvandet

                   Tilsyn med boringer og brønde

                   Ubenyttede boringer og brønde

                   Opfølgning og Revision

             Ordforklaring

       Resumé af grundvandskortlægning

             Hovedproblem i området

             Geologi

             Grundvandsmagasiner og beskyttelse

             Nitrat i grundvandet

             Pesticider i grundvandet

             Naturligt forekommende stoffer i grundvandet

             Vandbalance og ressourceudnyttelse

             Administrative områder

             Arealanvendelse og forureningskilder

             Bedsted Lø Vandværk

             Kisbæk Vandværk

             Øster Højst Vandværk

             Ordforklaring

       Planens betydning for min ejendom

             Søg på adresse eller matrikel

             Ordforklaring