Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Retningslinjer og indsatser Særlige retningslinjer for administration i indsatsområdet Miljøgodkendelser

Miløgodkendelser

Miljøgodkendelser til husdyrbrug skal sikre grundvandets kvalitet.

Der er udarbejdet retningslinjer for vilkår i vores miljøgodkendelser til husdyrbrug. Vilkår vil blive stillet efter en konkret vurdering og efter områdets sårbarhed:

Retningslinje: Indenfor indsatsområde (IO) bør rengøring af maskiner, redskaber og transportvogne foregå på en støbt, tæt plads med bortledning af spildevand til opsamlingsbeholder, som eksempelvis gyllebeholder, eller det kan foregå et sted, hvor der er plantedække, som eksempelvis mark.

Retningslinje: Indenfor IO bør traktor/sprøjteudstyr stå under tag.

Retningslinje: Inden for IO bør sprøjteudstyr påfyldes på en støbt, tæt plads med bortledning af spildevand til opsamlingsbeholder, som eksempelvis en gyllebeholder.

Retningslinje: Hvis der opbevares flydende gødning, flydende mineraler, flydende kemikalier eller lignende, bør det opbevares i beholdere, der er egnet - det vil sige, at de har en stabil udformning, og er lavet af et tæt og solidt materiale. Det område, hvor beholderne står, bør udformes således, at den flydende væske tilbageholdes, hvis der sker uheld med beholderne.

Retningslinje: Farligt affald bør indenfor IO opbevares under tag, og på fast og tæt bund.

Baggrund for retningslinjerne
Med retningslinjerne ønsker vi at begrænse punktforurening ved opmagasinering og brug af forurenende stoffer.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Kort

Find oplysninger på kort


Links

Miljøstyrelsen