Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Retningslinjer og indsatser Særlige retningslinjer for administration i indsatsområdet

Særlige retningslinjer for administration i indsatsområdet

Der er udarbejdet særlige retningslinjer for at beskytte grundvandet i indsatsområdet.

Udover de generelle retningslinjer, der fremgår af andre planer og lovgivningen, og som gælder for hele Tønder Kommune, er der udarbejdet særlige retningslinier til beskyttelse af grundvandet inden for indsatsområdet (IO) ved Agerskov.

Boringer
Vi giver ikke tilladelse til etablering af nye markvandingsboringer eller fornyelse af eksisterende markvandingstilladelser i Agerskov Vandværks indvindingsopland, hvis de er i konflikt med vandværkets indvinding. Lodrette jordvarmeanlæg (i boringer) tillades som udgangspunkt ikke i IO udenfor Agerskov Indvindingsopland, og ikke indenfor Agerskov Indvindingsopland. 

Miljøgodkendelser
Vi vil stille vilkår i miljøgodkendelser, der sikrer beskyttelsen af grundvandet.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016