Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Retningslinjer og indsatser

Retningslinjer og indsatser

Vi sikrer vores grundvand med retningslinjer på myndighedsopgaven og indsater i planen

For at opfylde målet om rent og rigeligt grundvand i planområdet, er der i denne plan udarbejdet særlige retningslinjer for vores administration samt en række indsatser, der skal udføres af enten Tønder Kommune eller Agerskov vandværk. Herudover følger vi også de retningslinjer, der gælder for hele kommunen.

Retningslinjer
De særlige retningslinjer gælder for indsatsområdet (IO) ved Agerskov, og de generelle retningslinjer for hele kommunen.

Særlige retningslinjer

Generelle retningslinjer

Indsatser
Tønder Kommunes indsatser omfatter hele eller dele af indsatsområdet (IO). Agerskov Vandværks indsatser omfatter indvindingsoplandet til vandværket.

Indsatser

 

 

 

 

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016