Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Retningslinjer og indsatser Indsatser Vandværkets overvågning

Vandværkets overvågning

Agerskov Vandværk får fremadrettet foretaget flere analyser af deres råvand.

Indsats
Ved normal boringskontrol får Agerskov Vandværk ligeledes analyseret for stoffer, som vandværket ved rundspørge er blevet opmærksom på, at det bliver brugt indenfor indvindingsoplandet. Analyserne tages skiftevis fra de to indvindingsboringer hvert andet år. Vandværket holder sig fremadrettet løbende orienteret om brug af miljøfremmede stoffer i indvindingsoplandet.

De analyserede parametre skal kontrolleres, og hvis der sker en stigning i indholdet eller ny påvisning af enkelte stoffer, skal vandværket i samråd med kommunen finde forklaringen, og vurdere om ændreingen skal føre til en revision af indsatsplanen. 

Baggrund for indsatsen
Efter at Agerskov Vandværk har etableret nye boringer i starten af 1990´erne har vandværket ikke haft problemer med at overholde vandkvalitetskravene. Dette betyder dog ikke, at vandværket ikke kan få det på sigt. Ved vandværkets boringer ligger nitratfronten allerede dybt i undergrunden, og det må forventes, at pesticider og andre miljøfremmede stoffer med tiden kan finde vej ned til de dybe grundvandsmagasiner. For at sikre at Agerskov Vandværk fremover kan overholde kravene til drikkevandskvaliteten, skal udviklingen af de angivne parametre i grundvandet følges.  

Vandværk skal efter tilsynsbekendtgørelsen hvert andet år få foretaget en boringskontrol fra skiftevis den ene, så den anden boring.

Tidshorisont
Boringsanalyser hvert andet år.

Til toppen af siden

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Kort

Find oplysninger på kort


Links

Bekendtgørelse om Vandkvalitet

Vandprøver fra Agerskov Vandværk