Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Retningslinjer og indsatser Indsatser Tilsyn med vandværksboringer

Tilsyn med vandværksboringer

Agerskov Vandværk undersøger jævnligt om  boringerne er i orden.

Indsats
Vandværket sikrer, at boringerne og boringernes overbygning er tætte, således at der ikke kan ske en kortslutning mellem de forurenede øvre magasiner og indvindingsmagasinet.

Baggrund for indsatsen
Hvis en boring (forerøret ned i undergrunden) ikke er tæt, er der risiko for at forurenet vand fra overfladen eller andre magasiner kan sive ned i de ikke forurenede grundvandsmagasiner. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at boringerne er tætte. Ligeledes skal boringernes overbygning sikre, at der ikke kommer forurening ved indsivning og skal beskytte boringerne mod fysiske skader (eksempelvis påkørsel eller indbrud). Indretningen af overbygningen skal følge boringsbekendtgørelsens anvisninger.

Tidshorisont
Overbygningen tjekkes minimum en gang årligt, og selve boringernes tæthed tjekkes hvert andet år.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Billeder


Agerskov Vandværks boring DGU nr. 150.813

 

Agerskov Vandværks boring DGU nr. 150.872