Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Retningslinjer og indsatser Indsatser Opfølgning og Revision

Opfølgning og Revision

Tønder Kommune og Agerskov Vandværk følger løbende op på at indsatser gennemføres, og vurderer hvorvidt indsatserne har effekt.

Indsats
Repræsentanter fra Agerskov Vandværk og fra Tønder Kommune fremlægger hvert år status for indsatserne i planen ved et fælles møde. Herefter fremlægger repræsentanterne fra Tønder Kommune status for indsatser overfor koordinationsforum.

Hvert femte år vurderer vi, om der er behov for at planen revideres.  

Baggrund for indsatsen
For at sikre at indsatserne bliver gennemført og vedligeholdt, skal Agerskov Vandværk og repræsentanter fra Tønder Kommune hvert år mødes for at vurdere om indsatserne gennemføres som fastlagt i planen. Tønder Kommune er formand for følgegruppen, og er derfor ansvarlig for indkaldelse til møderne. Herved bør vi sikre planens formål.

Koordinationsforum skal løbende orienteres om planen overholdes. Dette kan ske skriftligt. 

Tidshorisont
Opfølgning: Hvert år, første gang 2016.
Revision: Hvert femte år, første gang 2020.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Vandforsyningsplanen er under udarbejdelse