Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Retningslinjer og indsatser Indsatser Information fra vandværket

Information fra vandværket

Agerskov Vandværk informerer borgere i indvindingsoplandet om grundvandsvenlig adfærd.

Indsats
Agerskov Vandværk informerer borgere, der bor i vandværkets indvindingsopland, om grundvandsvenlig adfærd.

Baggrund for indsatsen
Det er vigtigt at så mange borgere som muligt har en grundvandsvenlig adfærd. Det er derfor vigtigt, at borgere i indvindingsoplande til vandværker og OSD er bevidste om, at de bor ovenpå en meget vigtig drikkevandsressource. Ved at Agerskov Vandværk informerer borgerne i indvindingsoplandet om deres drikkevand i undergrunden, og at denne plan er udarbejdet for at sikre deres drikkevand i fremtiden, er der mulighed for at borgerne fremover vil handle mere grundvandsvenligt. Agerskov Vandværk og Tønder Kommune vil med information arbejde for at borgerne bliver mere bevidste om deres adfærd i forhold til deres drikkevand.

Informationen skal være rettet mod private og erhverv indenfor indvindingsoplandet, og det er Agerskov Vandværk, der skal stå for at planen gennemføres. Hvis vandværket ønsker det, vil vi hjælpe med at udarbejde en plan om information om grundvandsvenlig adfærd indenfor indvindingsoplandet til vandværket.

Planen skal være færdig indenfor et år efter indsatsplanens udgivelse, og vi vil ved de årlige opfølgningsmøder sikre, at planen overholdes.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Kort

Find oplysninger på kort