Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Retningslinjer og indsatser Indsatser

Indsatser

Der skal indenfor indsatsområdet (IO) udføres forskellige indsatser overfor mulige forureningskilder for at beskytte grundvandet.

Agerskov Vandværk har vand af god drikkevandskvalitet. Råvandet indvindes fra et dybt magasin, hvor vandet er op til flere hundrede år om at nå frem til boringerne. Undergrunden i området er meget uforudsigelig, og det er derfor ikke muligt at afklare, hvornår eller om en eventuel forurening vil nå grundvandsmagasinet. Vandværket kan få problemer når som helst - eller aldrig.

Omkring vandværkets boringer er der dog allerede spor af nitrat i en dybde helt ned til 80 meter under jordens overflade, og i indvindingsoplandet til vandværket er nitratudvaskningen på mange arealer i de senere år beregnet til at være høj. 

Det fremgår af kortlægningen, at der indenfor det udpegede indsatsområde (IO) i vandværkets indvindingsopland (IVO) skal udføres indsatser for at beskytte grundvandet. Hele IVO er omfattet af IO. Agerskov Vandværk og Tønder Kommune har i samarbejde udarbejdet indsatser, der bør kunne sikre grundvandets kvalitet. Indsatser fremgår på denne side som tabelform. Du kan læse mere om indsatsemnerne ved at vælge dem til venstre på siden. 

Forkortelser i tabellen: VV = Vandværk, TK = Tønder Kommune, IVO = Indvindingsopland,
VVB = Vandværksboringer og IO = Indsatsområde 

Indsats

Hvor

Ansvar

Tidshorisont

Alarmer på vandværk
Vandværket sætter alarmer på vandværksbygning, boringer og rentvandstank

VV

VV 2016

Skånsom indvinding
Vandværket fastholder en skånsom indvinding

VV

VV

Løbende

Information fra vandværket
Vandværket informerer om grundvandsvenlig adfærd

IVO

VV

Løbende

Vandværkets overvågning
Vandværket overvåger grundvandets kvalitet

VVB

VV

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde
Vandværket informerer TK om kendte ubenyttede boringer og brønde

IVO

VV

Løbende 

25 meter beskyttelseszone
Vandværket sikrer at regler om zonen bliver overholdt

VVB

VV

Løbende

Anden myndighed
Bliver bedt om at opprioritere deres grundvandsopgaver, og orienteret om ulovlige forhold, som de administrerer

IO

TK

Løbende

BNBO
Vi vurderer om BNBO skal udlægges

VVB

TK

2016/2017

Information fra kommunen
Vi informerer borgere om grundvandsvenlig adfærd

IO

TK

Løbende

Kommunens overvågning
Kontrol af nitratudvaskning fra rodzonen og forekomsten af udvalgte forurenende stoffer i grundvandet

IO  VVB

TK

Én gang årligt
Løbende

Tilsyn med boringer og brønde
Differentieret tilsyn med boringer og brønde

IO

TK

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde
Kendte ubenyttede boringer og brønde bliver sløjfet

IO

TK

2016

Opfølgning
Status for indsatser bliver fremlagt for koordinationsforum

IO

TK/VV

Hvert år
1. gang 2016

Revision
Vurdering af behov for revision af planen

IO

TK

Hvert 5. år
1. gang 2021

Til toppen af siden 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016