Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Retningslinjer og indsatser Indsatser Ubenyttede boringer og brønde

Ubenyttede boringer og brønde

Ubenyttede boringer og brønde skal sløjfes.

Indsats
Vi arbejder på, at ubenyttede boringer og brønde indenfor Agerskov Vandværks indvindingsopland bliver sløjfet.

Baggrund for indsatsen
Boringer og brønde, der ikke bliver brugt kan forfalde, og kan derved være en større forureningstrussel for grundvandet, end hvis de bliver brugt. De bør derfor sløjfes straks efter, at de bliver taget ud af brug.

For at sikre grundvandet, har vi for indsatsplanens område kortlagt alle nedlagte boringer eller -brønde, som vi kender til. Mange af boringerne og brøndene er tidligere anvendt til husholdning, men er blevet nedlagt, når ejendommen er blevet tilsluttet et vandværk. 

Vi har kontaktet ejere af de kendte nedlagte boringer og brønde, og spurgt til anvendelsen af dem. Hvor det har været muligt er der blevet givet tilladelse til at bruge boringerne eller brøndene til det formål, som ejer har ønsket. For at sikre at boringerne og brøndene ikke er en forureningstrussel for grundvandet, er der ført tilsyn med, om de er indrettet efter gældende lovgivning.

Boringer og brønde, der ikke benyttes er påbudt sløjfet.

Tidshorisont
Tønder Kommune vil arbejde for, at boringer og brønde i området er sløjfet inden udgangen af 2016.   

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Billeder


Eksemel på en gammel drikkevandsbrønd, der ikke længere bruges til husholdning.