Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Retningslinjer og indsatser Indsatser BNBO

BNBO

Vi vil vurdere om BNBO skal udlægges.

Indsats
Vi vil vurdere om der er potentielle forureningskilder indenfor BNBO, der skal bringes til ophør, og vi derfor skal udlægge et BNBO. På baggrund af vurderingen vil vi, om nødvendigt meddele påbud om rådighedsindskrænkninger, forbud eller andet. 

Baggrund for indsatsen
BNBO er en forkortelse for "BoringsNært BeksyttelsesOmråde", og kan udlægges i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 24, stk 1.

BNBO er et  areal omkring en boring, hvor det er vurderet, at boringen er specielt sårbar overfor forurening, og derfor kræver ekstra beskyttelse. Området er sårbart, da indvindingen medfører, at forurerening trækkes hurtigere ned i grundvandet i området tæt ved boringen. En stor grundvandsdannelse i nærheden af boringen medfører større sårbarhed, end hvis grundvandsdannelsen sker længere væk.

Inden for BNBO kan kommunen eksempelvis skærpe afstandskrav til forureningskilder eller meddele afslag til jordvarmeanlæg, nedgravning af olietanke, eller andre forhold, som ved spild, uheld eller lignende, vurderes at kunne forurene vandforsyningsboringerne.

Et påbud eller forbud rettes som udgangspunkt mod grundejeren. Det er også muligt at rette et påbud eller forbud mod en lejer eller anden bruger af det pågældende areal.

Grundejere, eller lejere og brugere, der modtager et påbud eller forbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 24, kan være berettiget til erstatning. Regler om erstatning til grundejeren fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 61 og §§ 63-64. Der vil være tale om en fuldstændig erstatning. Der er som udgangspunkt ikke tale om ekspropriation. I særlige tilfælde kan et påbud have ekspropriativ karakter.

Tidshorisont
2016

Til toppen af siden

   

Links

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Links

Miljøbeskyttelsesloven