Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Plan for grundvandsbeskyttelse - Agerskov Retningslinjer og indsatser Indsatser Anden myndighed

Anden myndighed

Vi vil inddrage anden myndighed i vores sagsbehandling.

Indsats
Anden myndighed bliver bedt om at opprioritere tilsyn og kortlægning indenfor områder, hvor grundvandet er specielt sårbart. Opdager vi overtrædelser og trusler mod grundvandet, som anden myndighed administrerer, vil vi orientere den ansvarlige myndighed om det. Endelig vil vi i forbindelse med en eventuel tilladelse til etablering af anlæg, som kræver tilsyn af anden myndighed, vejlede og/eller fastsætte skærpede vilkår, der sikrer en mere grundvandsvenligt indretning af anlægget.

Baggrund for indsatsen
Vi vil sikre at anden myndighed prioriterer den nødvendige beskyttelse, og at de bliver gjort opmærksom på eventuelle forureningstrusler. Under planarbejdet omfatter anden myndighed NaturErhvervstyrelsen og Region Syddanmark.

NaturErhvervstyrelsen skal føre tilsyn med håndtering af pesticider, indretning af eksisterende vaskepladser og 25 m beskyttelseszonen omkring vandværksboringer. De skal hermed sikre at der ikke forekommer ulovlige forhold eller, at der sker uhensigtsmæssige ting, der kan være en trussel for grundvandet. Region Syddanmark har til opgave at kortlægge forurenede grunde og muligt forurenende grunde. Kortlægningen er opdelt i Vidensniveau 1 (V1) og Vidensniveau 2 (V2). Herudover har regionen til opgave at sørge for, at forureningen afhængig af truslen fjernes eller ikke spredes.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Kort

Find oplysninger på kort


Links

NaturErhvervstyrelsen

Naturstyrelsens hjemmeside om  25 m beskyttelseszonen

Naturstyrelsens vejledning om 25 m beskyttelseszonen