Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Retningslinjer og indsatser Indsatser 25 m beskyttelseszone

25 m beskyttelseszone

Agerskov Vandværk sikrer at 25 meters beskyttelseszonen bliver overholdt.

Indsats
Agerskov Vandværk oplyser til NaturErhvervstyrelsen (eller anden ansvarshavende myndighed ved ændring af lovgivning på området), hvis erhvervsdrivende ejer af arealerne indenfor zonen ikke overholder reglerne for 25 m beskyttelseszonen. Vandværket opkøber eventuelt arealet indenfor beskyttelseszonen, og overtager dermed forpligtelserne indenfor zonen.

Baggrund for indsatsen
Der står i miljøbeskyttelsesloven, at der omkring indvindingsboringer til almene vandværker skal indføres beskyttelseszoner på 25 meter, så grundvand og drikkevand sikres mod forurening nær boringerne. Beskyttelseszonen omfatter erhvervsmæssig og offentlig anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål, men private hus- og haveejere er ikke omfattet af zonens bestemmelser.

NaturErhvervstyrelsen skal føre tilsyn med 25 m beskyttelseszonen for vandværksboringer og indskærpe ulovlige forhold eller påbyde de grundvandstruende forhold tilendebragt. Opfølgning på det indskærpede eller påbudte forhold skal ligeledes varetages af NaturErhvervstyrelsen.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Kort

Find oplysninger på kort


Links

NaturErhvervstyrelsen

Naturstyrelsens hjemmeside om  25 m beskyttelseszonen

Naturstyrelsens vejledning om 25 m beskyttelseszonen