Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Resumé af grundvandskortlægning Pesticider i grundvandet

Pesticider i grundvandet

Der er fundet pesticider og pesticiders nedbrydningsprodukter i grundvandet i planområdet for Agerskov.

Fund af pesticider (sprøjtemidler) i grundvandet kan blandt andet komme fra brug af pesticider i private haver, på sportspladser, langs jernbaner, på gårdspladser, på vandværksgrunde og i landbruget.

Grundvandskortlægningen viser at flere vandværker har pesticidproblemer. BAM, der er et nedbrydningsprodukt af tidligere anvendte pesticider, forekommer hyppigt.

I planområdet for Agerskov er der påvist pesticider i enkelte undersøgelsesboringer. I to af boringerne var indholdet af pesticider over grænseværdien. De påviste pesticider over grænseværdien er MCPA (Metaxon), MCCP (Mechlorprop) (DGU nr. 151.592) og BAM (DGU nr. 151.1520).

Der er endnu ikke fundet pesticider i de dybeste grundvandsmagasiner, som eksempelvis Agerskov Vandværk indvinder fra.

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Kort

Find oplysninger på kort


Links

Kortlægningsrapport

Kortlægningsrapportens bilagsbind

Oplysninger om DGU nr. 151.592

Oplysninger om DGU nr. 151.1520