Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Resumé af grundvandskortlægning Grundvandets kvalitet

Grundvandets kvalitet

Kvaliteten af grundvandet er i området meget forskellig. Specielt de øverste grundvandmagasiner er præget af arealanvendelsen. Her findes nitrat, pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider.

Grundvandets drikkevandskvalitet er i området meget forskellig.

Øvre og mellem grundvandsmagasiner afspejler tydeligt arealanvendelsen med fund af pesticider og høje koncentrationer af nitrat i grundvandet.

Lokalt er grundvandsmagasinerne velegnede til drikkevand, især hvad angår de dybere dele af Mellem Sand. Der er ikke fundet forurenende elementer i vandet fra Nedre Sand (Bastrup Sand).

Der er ikke fundet spor af hverken nitrat, pesticider eller andre forurenende stoffer i nedre Sand. Agerskov Vandværk har derfor ikke ikke problemer med disse stoffer. Stofferne findes dog i magasinerne over nedre Sand. 
 
Der er lokale fund af pesticider over grænseværdien i øvre og mellem Sand. Nitrat er et stort problem for mange borgere, der har egen drikkevandsforsyning. Ofte er koncentrationen af nitrat i deres drikkevandsforsyning højere end grænseværdien, som er 50 mg/l. Borgere med egen drikkevandsforsyning får ikke analyseret deres drikkevand for pesticider og andre forurenende stoffer.
   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Kort

Find oplysninger på kort


Links

Kortlægningsrapport

Kortlægningsrapportens bilagsbind