Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Resumé af grundvandskortlægning Grundvandsmagasiner og beskyttelse Øvre Sand

Øvre Sand

Om det yngste grundvandsmagasin.

Øvre Sand er defineret som det yngste grundvandsmagasin i området. Magasinet ligger mest terrænnært og er dårligt beskyttet.

Lerdække
Øvre Sand er ikke dækket af et beskyttende lerlag  i området (se oplysninger på kort).

Grundvandsmagasiner
Grundvandsmagasinet består af sandlag fra den yngre del af næstsidste istid, som hedder Saale. Da magasinet ikke er dækket af ler, er det meget sårbart overfor alle former for forurening.

Vandtype
Grundvandet er ungt af vandtype A (se ordforklaring). Det unge vand kan ikke omsætte nitrat, og der er derfor ofte problemer med nitrat i grundvandet på de steder, hvor der sker en stor udvaskning af nitrat fra overfladen.

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Kort

Find oplysninger på kort


Links

Kortlægningsrapport

Kortlægningsrapportens bilagsbind