Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Resumé af grundvandskortlægning Grundvandsmagasiner og beskyttelse Nedre Sand

Nedre Sand

Om det ældste grundvandsmagasin.

Nedre Sand er defineret som det ældste grundvandsmagasin i i området. Enheden ligger dybt, og er godt beskyttet af øvre lerlag.

Lerdække
Alle lerlag, der ligger over Nedre Sand kan betragtes som et samlet lerdække. Lerdækket opnår herved betydelige tykkelser. I området er Nedre Sand dækket af lerlag (se oplysninger på kort).

Grundvandsmagasin
Sandlagene i Nedre Sand er alle defineret som Bastrup Sand. Grundvandsmagasinet er godt beskyttet af lerdækket.

Vandtype
Grundvandet er af gammelt af vandtype D (se ordforklaring). Der er ikke fundet nitrat i vandet. Vandtype A er god til at omsætte nitrat, og er mindre sårbar overfor nitratforurening end grundvandet i de øvre magasiner.

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Kort

Find oplysninger på kort


Links

Kortlægningsrapport

Kortlægningsrapportens bilagsbind