Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Resumé af grundvandskortlægning Grundvandsmagasiner og beskyttelse Mellem Sand

Mellem Sand

Om det mellemste grundvandsmagasin.

Mellen Sand grundvandsmagasin er ældre end Øvre Sand-, og yngre en Nedre Sand- grundvandsmagasin. Magasinet er dækket af ler, men geologiske forhold gør, at grundvandsmagasinet kun er delvist beskyttet mod forureningstrusler der siver ned.

Lerdække
Lerlagene er dannet i slutningen af næstsidste istid. Lerlagene opnår nogle steder betydelige tykkelser, men det er foldet og på steder helt opbrudt. Der er derfor huller i lerdækket  (se oplysninger på kort), hvor overfladevand frit kan løbe ned til grundvandsmagasinerne - endda i ned til store dybder.

Grundvandsmagasiner
Grundvandsmagasinet består af tre sandlag, som er dannet i den sidste halvdel af næstsidste istid, som hedder Saale. Sandlagene, er hist og her adskilt af lerlag. Da der mange steder er huller i lerdækket, er Mellem Sands grundvandsmagasin ofte ikke godt beskyttet.

Vandtype
Grundvandet er af vandtype A, B, C og D (se ordforklaring), hvor A og B, som er ungt vand, er mest hyppig. Det unge vand kan ikke omsætte nitrat, og der er derfor ofte problemer med nitrat i grundvandet på de steder, hvor der sker en stor udvaskning af nitrat fra overfladen.

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Kort

Find oplysninger på kort


Links

Kortlægningsrapport

Kortlægningsrapportens bilagsbind