Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Resumé af grundvandskortlægning Grundvandsmagasiner og beskyttelse

Grundvandsmagasiner og beskyttelse

Grundvandsmagasinerne i området er inddelt i enheder alt afhængig af deres kemiske sammensætning og lerdække, og beskyttelsen af grundvandsmagasinerne er meget forskellig.

I kortlægningsrapporten er grundvandsmagasinerne opdelt i tre enheder: Øvre-, Mellem- og Nedre  Sand. Enhederne er adskilt af lerdækker, og inddelingen er defineret efter magasinernes kemiske egenskaber, og hvordan magasinerne har forbindelse til hinanden.

Beskyttelsen af grundvandsmagasinerne er meget forskellig.

Flere faktorer spiller ind, når grundvandet skal beskyttes. 

  • Magasinet er dækket af et beskyttende lerlag, der har kapacitet til at nedbryde det nedsivende nitrat
  • Grundvandsmagasinet har i sig selv kapacitet til at nedbryde det nedsivende nitrat
  • Flere sammenfaldende parametre, der hver i sær ikke giver beskyttelse, men samlet set yder den nødvendige beskyttelse

Du kan finde beskrivelsen af grundvandsmagasinerne ved at vælge i mapperne til venstre under Øvre, Mellem eller Nedre Sand.

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Links

Kortlægningsrapport

Kortlægningsrapportens bilagsbind