Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Resumé af grundvandskortlægning Arealanvendelse og forureningskilder

Arealanvendelse og forureningskilder

Størstedelen af områdets areal består af landbrugsområder, mens en lille del består af bebyggelse og naturarealer.

Arealanvendelsen
Størstedelen af planområdets areal er landbrug med få mindre landsbyer og lidt natur, som skove, mose og søer.

Anvendelsen, opbevaringen og håndteringen af gødning, sprøjtemidler, olie, kemikalier med mere udgør trusler over for grundvandet.

Forureningskilder
Arealanvendelsen er afspejlet ved fund af nitrat i adskillige undersøgelsesboringer, der er i enkelte undersøgelsesboringer fundet sport af pesticider og pesticidrester og der er forurenede lokaliteter.

Nitrat:
Nitraten i grundvandet skyldes overordnet brugen af gødning på markarealerne. Den gennemsnitlige potentielle udvaskning af nitrat 25 til 50 mg/l, men der er også relativt mange markblokke med en potentiel udvaskning over 50 mg/l, typisk 50-75 mg/l.

Pesticider:
Pesticider
bliver brugt mange steder som på vaskepladser, i haver, på gårdspladser, ved markdrift, på sportspladser og på veje. Der er påvist pesticider og pesticidrester i enkelte undersøgelsesboringer. I to af boringerne var indholdet af pesticider og pesticidrester over grænseværdien. De påviste pesticider og pesticidrester over grænseværdien er MCPA (Metaxon), MCCP (Mechlorprop) (DGU nr. 151.592) og BAM (DGU nr. 151.1520).

Forurenede lokaliteter
Der er i planområdet registreret flere foruenede grunde, der er kortlagt som V1 (muligt forurenet) og V2 (forurenet). En del ligger ved Rangstrup.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Kort

Find oplysninger på kort


Links

Kortlægningsrapport

Kortlægningsrapportens bilagsbind